ENERGETSKA IZKAZNICA

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

Kakšen je njen namen?

Energetska izkaznica je namenjena kupcu/najemniku nepremičnine. Podatki na izkaznici mu povedo, v kakšnem energetskem stanju je stavba, ki jo kupuje/najema. S primerjavo različnih stavb in podatkov iz njihovih energetskih izkaznic lahko kupec ugotovi, katera stavba porabi več energije in katera stavba bo v prihodnosti potrebovala večje posege za energijsko prenovo (nova fasada, okna, zamenjava kurilne naprave ipd.)

Kdaj je obvezna?

Obvezna je pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca. Prav tako je obvezna pri oglaševanju stavbe ali stanovanja. Energetski zakon določa, da mora prodajalec najkasneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe bodočemu kupcu predložiti energetsko izkaznico.

Zakon zahteva tudi, da mora v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Računska ali merjena izkaznica?

Na podlagi računske energetske izkaznice lahko izračunamo priporočene ukrepe in njihove vračilne dobe. Lahko izračunamo ali se bolj splača menjati okna ali izolirati podstrešje.

Merjena energetska izkaznica se izdela na podlagi računov za energijo za zadnja 3 leta. Rezultati so odvisni od življenjskega sloga bivšega lastnika. Več povedo o lastniku kot o stavbi.

energetska-izkaznica-durisol

RAČUNSKA IZKAZNICA

V splošnem velja, da je za vse stavbe lahko izda računska energetska izkaznica. Računska energetska izkaznica je rezultat računske analize stavbe in v stavbo vgrajenih sistemov. Izdelovalec energetskih izkaznic pri tem analizira vse konstrukcijske elemente (tla, stene, strehe, okna, vrata …) ter izračuna prehajanje toplote iz ali v stavbo. Končni rezultat analize je količina potrebne energije za ogrevanje in klimatizacijo stavbe. Računsko se analizira tudi vse porabnike, ki se nahajajo v stavbi ter se opredeli njihovo energetsko porabo. Potrebne podatke za izračune pridobimo iz obstoječe projektne dokumentacije o stavbi ter na podlagi detajlnega pregleda stavbe in sistemov.

  • Računska energetska izkaznica (na kratko rEI) se lahko izdela in izda za vsako stavbo.
  • Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe.
  • Pri računski energetski izkaznici ne upoštevamo vpliv uporabnika stavbe.
  • Računamo s konstantno notranjo temperaturo 20°C (stanovanjske stavbe). Le tako lahko primerjamo stavbe med seboj.

MERJENA IZKAZNICA

Za nestanovanjske stavbe (poslovni in javni objekti) se lahko izdela tudi merjena energetska izkaznica. Osnova merjene energetske izkaznice so podatki o izmerjeni porabi energentov v zadnjih treh letih uporabe stavbe. Količino porabljenih energentov za ogrevanje/hlajenje, porabo električne energije in preostalih energentov običajno razberemo iz računov dobaviteljev energije.

Merjena energetska izkaznica je približni pokazatelj energetske učinkovitosti objekta, saj je v veliki meri odvisna od obnašanja uporabnikov objekta. V primerjavi z računsko energetsko izkaznico je podana ocena potrebne energije za obratovanje bolj splošna in ne povsem objektivna.

  • Merjena energetska izkaznica (na kratko mEI) je namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam.
  • Namenjena je samo obstoječim nestanovanjskim stavbam, saj se pri prodaji/najemu menjavi lastnika/najemnika omenjene stavbe način njene uporabe bistveno ne spremeni. (Če hotel, šola, pisarne ali trgovski center zamenjajo lastnika, se način uporabe, ki vpliva na rabo energije ne bo bistveno spremenil): notranja temperatura (notranje temperature v nestanovanjskih stavbah so večino regulirane, predpisane) in urnik uporabe (od 8 h do 16 h in čez vikende zaprto)
  • Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker se pri zamenjavi lastnika lahko bistveno spremeni način uporabe take stavbe. Zato je pri stanovanjskih stavbah predpisana računska energetska izkaznica.